Nasi Podopieczni

130 paczek od Mikołaja

W dniu 6 grudnia 2014r zostaliśmy pomocnikami Św. Mikołaja i przekazaliśmy 130 paczek dla chorych i potrzebujących dzieci.

Pomogliśmy: 7930,00zł

Damianek

DAMIAN PLICHTA (LAT 14) – chłopiec od 3 roku życia ma rozpoznany autyzm o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz Nawracające infekcje dróg oddechowych.

Pomogliśmy:

Marysia

Dziewczynka jest sparaliżowana od pasa w dół

Pomogliśmy: 3 690 zł.

Justynka

Ma 8 lat, choruje na padaczkę, upośledzenie głębokie, niedosłuch i wadę wzroku.

Pomogliśmy: 680,00 zł

Teoś

Ma 15 miesięcy i choruje na zespół WAGR.

Pomogliśmy: 124.948,97zł

Kasia

Pomogliśmy: 1 975 zł.

Mateuszek

Ma 12 lat, choruje na autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym.

Pomogliśmy: 1 800 zł.

Ania

Ma 17 lat, choruje na dziecięce porażenie mózgowe, oraz padaczkę, zdiagnozowano u niej również upośledzenie umysłowe.

Pomogliśmy: 6 520,00 zł.

Kubuś

Ma 15 lat, choruje na autyzm.

Pomogliśmy: 6 100 zł.

Kasia i Wojtek

Kasia ma 7 lat, choruje na autyzm i niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Wojtek ma 5 lat, zdiagnozowano u niego upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i wadę wymowy.

Pomogliśmy: 1 647,06 zł.

Kubuś, Justynka Adaś , Ewa

Pomogliśmy: 1 347 zł.

Natalka

15 lat - Dziewczynka cierpi na pourazowe powikłania po wypadku w wieku 4 lat.

Pomogliśmy: 5 250 zł.

Kubuś

LAT 9 - Kubuś jest dzieckiem o znacznym stopniu upośledzenia umysłowego.

Pomogliśmy: 3 580 zł.

Tomeczek

 (ur. 22-01-2016) urodził się jako wcześniak z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Pomogliśmy: 980 zł.

Wiktoria

Choruje na przepuklinę mózgowo-oponową.

Pomogliśmy: 5 246 zł.

Zosia

Ma 13 miesięcy, dotknęła ją choroba genetyczna Cri du Chat.

Pomogliśmy: 7 724,25 zł.

Kasia

Kasia (LAT 16) - chora na chłoniak Hodgkina

Pomogliśmy: 1 161,97 zł.

Oliwka

Ma 10 lat, wrodzony rozszczep podniebienia i wargi.

Pomogliśmy: 6 175 zł.

Oluś

Chłopiec cierpiący na mózgowe porażenie dziecięce.

Pomogliśmy: 2 952 zł.

Krystianek

LAT 8,5 - choruje na mukowiscydozę

Pomogliśmy: 10 000 zł.

Pola

Urodziła się jako wcześniak z zespołem Westa, głębokim niedosłuchem; oraz zanikiem nerwu wzrokowego.

Pomogliśmy: 1 600 zł.

Kamil

Cierpi na niedowład spastyczny czterokończynowy.

Pomogliśmy: 2 150 zł.

Bartuś

Chłopiec jest chory na wrodzoną łamliwość kości.

Pomogliśmy: 2 347 zł.

Antoś

Pomogliśmy: 144,90 zł.

Łukaszek

Ma 8 lat, choruje na wodogłowie i upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.

Pomogliśmy: 3 503 zł.

Kacperek

KACPER (LAT 7) - urodził się jako wcześniak w 29 tygodniu ciąży

Pomogliśmy: 8 900 zł.

Leonek

Ma 3 lata, posiada wadę wzroku oraz nawracające infekcje dróg oddechowych.

Pomogliśmy: 5 955,04 zł.

Dominik

DOMINIK (LAT 4) – chłopiec cierpi na autyzm wczesnodziecięcy.

Pomogliśmy: 2 080 zł.

Lenka

Dziewczynka jest chora na obniżone napięcie mięśniowe.

Pomogliśmy: 4 445 zł.

Vanessa

Ma 7 lat, choruje na padaczkę, zdiagnozowane opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Pomogliśmy: 14 026,34 zł.

Fabianek

Pomogliśmy: 983 zł

Konradek

Ma 11 lat i choruje na autyzm.

Pomogliśmy: 8 000 zł.

Julia

Pomogliśmy: 413 zł.

Leoś

Jest wcześniakiem z wrodzoną wadą serca.

Pomogliśmy: 4 159,95 zł.

Jagoda

Ma 14 lat, ma wadę kręgosłupa.

Pomogliśmy: 2 886,00 zł.

Daria

Cierpi na mózgowe porażenie dziecięce.

Pomogliśmy: 1 850 zł.

Ignaś

Ma 6 lat, choruje na padaczkę, autyzm i zespół łamliwego chromosomu X.

Pomogliśmy: 2644,00zł

Tomaszek

LAT 17 - Tomaszek choruje na mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę i wiotkość krtani

Pomogliśmy: 3 300 zł.

Kontakt

MAGIA Fundacja Pomocy Dzieciom

ul. Szczecińska 25a/3 (II piętro)

75-122 Koszalin


Dyżury w siedzibie fundacji odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16-17

Nr. telefonu czynny od pon. do pt. 10 - 16


tel. +48 606 54 54 54


kontakt@fundacjamagia.pl